Enabling good business
 
Viewing posts categorised under: Digitalisering

Hur säkerhetsmedveten är er organisation?

by Niklas Bendelius in IT-Strategi, Digitalisering

Digitaliseringen. Den genomsyrar hela vårt samhälle – och kommer att förändra det i grunden. Det handlar inte bara om Internet och Sociala Medier, perspektivet finns med i allt från diskussioner om vården till frågan om hur framtidens arbetsmarknad kommer att påverkas. I en värld där du kan besöka doktorn i mobilen, bli e-medborgare i Estland och kommunicera gränslöst ifrågasätts ständigt gamla strukturer.

Alla – både enskilda personer såväl som företag och organisationer – behöver förstå att det finns krafter som kommer att råna, stjäla, och göra inbrott även i den digitala delen av samhället, som allt mer flätas in i den fysiska.

Många företag är medvetna om att det finns en hotbild och investerar stora pengar i tekniska skydd och verktyg som antivirus, brandväggar och intrångsdetektering. Det är naturligtvis viktigt, precis som det är viktigt att lämpliga åtgärder för säkerhetskopiering och katastrofåterställning (DR) är på plats. Tyvärr är många insatser nästan enbart koncentrerade på tekniken och missar därmed en av de viktigaste delarna; den mänskliga brandväggen. Intern personal som är utbildad i säkerhetsmedvetenhet och kan upptäcka falska e-postmeddelanden och andra försök till bedrägerier. Ett fungerande samspel mellan människor, processer och teknik är nyckel till en säker IT-miljö.

Vi på Further har god erfarenhet av utbildningar och workshops på ämnet och kan skräddarsy material för just er verksamhet. Vi hjälper er att ta fram en IT-säkerhetspolicy och säkerställer att era anställda blir medvetna om de risker som uppstår när policyn inte följs.

Läs mer här: Utbildning Säker IT

Read more

Hög tid att inleda digitaliseringsarbetet – så kommer ni ur startblocken

by Robert Flank in Sänkta IT-Kostnader, Digitalisering, Nyheter

Hög tid att inleda digitaliseringsarbetet – så kommer ni ur startblocken

Att digitalisering står högt upp på agendan hos de flesta företagen är något som ofta upprepas i media och andra sammanhang. Ändå är det få som påbörjat sitt arbete, eller ens tagit fram en strategi för hur digitaliseringen ska genomföras, detta enligt en undersökning som Yougov genomfört där man på uppdrag av Canon intervjuat drygt 200 vd:ar på svenska företag. Drygt hälften av de tillfrågade uppger att de fortfarande saknar en strategi för sin digitalisering. Hos småföretag med upp till hundra anställda saknar 64 procent strategi för digitalisering medan storföretag med över 500 anställda är motsvarande siffra 27 procent.

Read more