Enabling good business
 
Viewing posts categorised under: Sänkta IT-Kostnader

Hög tid att inleda digitaliseringsarbetet – så kommer ni ur startblocken

by Robert Flank in Sänkta IT-Kostnader, Digitalisering, Nyheter

Hög tid att inleda digitaliseringsarbetet – så kommer ni ur startblocken

Att digitalisering står högt upp på agendan hos de flesta företagen är något som ofta upprepas i media och andra sammanhang. Ändå är det få som påbörjat sitt arbete, eller ens tagit fram en strategi för hur digitaliseringen ska genomföras, detta enligt en undersökning som Yougov genomfört där man på uppdrag av Canon intervjuat drygt 200 vd:ar på svenska företag. Drygt hälften av de tillfrågade uppger att de fortfarande saknar en strategi för sin digitalisering. Hos småföretag med upp till hundra anställda saknar 64 procent strategi för digitalisering medan storföretag med över 500 anställda är motsvarande siffra 27 procent.

Read more

Vad driver dina IT-kostnader?

by Håkan Hagerum in IT-Strategi, Sänkta IT-Kostnader, Digitalisering, Nyheter

Funderar du som beslutsfattare kring vad det är som driver IT-kostnaderna och har dålig insikt i vad du betalar för?

IT-kostnader utgör för många företag en stor post i den övergripande budgeten. Många beslutsfattare har svårt att ifrågasätta posterna kring IT och godkänner IT-budgeten utan att riktigt veta vad de godkänner.

Read more