Enabling good business
 

VI HJÄLPER ER I FÖRÄNDRINGSARBETET

Förändringsledning och rådgivning inom Digital Transformation

HÖG TID ATT KOMMA IGÅNG MED ER DIGITALA TRANSFORMATION

Att digitalisering står högt upp på agendan hos de flesta företagen är något som ofta upprepas i media och andra sammanhang. Ändå är det få som tagit fram en strategi för hur digitaliseringen ska genomföras, något som på sikt riskerar att påverka dessa företags konkurrenskraft.

Tidsbrist är en vanlig anledning till att företag inte kommit längre i sin digitalisering, även okunskap i ämnet nämns ofta. Själva förändringsarbetet ska inte heller underskattas, det förutsätter goda kunskaper i modern teknik och är både tids- och resurskrävande. Dessutom riskerar man att stöta på många hinder inom organisationen – både i form av medarbetare, samt tekniska förutsättningar. Ändå borde detta inte kunna motivera passivitet, då många företags framtid kommer vara helt beroende på dess förmåga att anpassa sig efter de nya förutsättningarna.

KOM IGÅNG, OCH GÖR DET RÄTT

För att lyckas är ett strukturerat tillvägagångssätt är ett måste. Företag som hanterar förändringen reaktivt, på en dag-för-dag basis, riskerar att snabbt bli ifrånsprungna av mer metodiskt arbetande konkurrenter.

Förändringen måste därför börja i ledningsgruppen, för att sedan engagera viktiga intressenter och ledare. Själva strategin bör baseras på en realistisk bedömning av organisationens historia, beredskap och kapacitet – men också på en diger omvärldsbevakning och en fördjupad know-how i modern teknik. Och vi på Further hjälper er gärna dit.

FÖRÄNDRINGSLEDNING SOM TJÄNST

Våra rådgivare och konsulter har erfarenhet att driva igenom digitaliseringsprojekt, hjälpa företag att ta fram en strategi samt hitta metoder och arbetssätt för genomförande. Vi hjälper er med det stöd ni behöver, både i roll som förändringsledare eller som bollplank för era interna resurser och ledare.

VI HJÄLPER ER MED:

  • ■ Att komma ur startblocken

  • ■ Nulägesanalys

  • ■ Framtagande av strategi

  • ■ Genomförande enligt ett strukturerat arbetssätt

  • ■ Ledning av arbetsgrupper

  • ■ Och mycket mer

förändringsledning-it

LÅT OSS BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS

Vilka är ni? Vart ska ni? Och hur kan modern teknik ta er dit snabbare?

Genom att gå igenom er IT-miljö och -resurser samt matcha dessa mot företagets övergripande mål kan vi tillsammans med er utvärdera de möjligheter er nuvarande IT ger. Med detta som underlag kan vi sedan rekommendera förbättringsåtgärder som kan ge omedelbara effekter i form av sänkta kostnader och mer effektiva arbetsflöden, samt hjälpa er med en strategi för hur IT kan utvecklas till den affärsstödjande resurs den är tänkt att vara.

Läs mer här

LÅT OSS BERÄTTA MER

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa just er med?

Ring oss på 08-410 417 90, eller fyll i formuläret, så hör vi av oss!

MER I ÄMNET