Enabling good business
 

NULÄGESANALYS IT

Hur väl matchar er IT-miljö verksamhetens krav och förväntningar avseende leverans, innovation och värdeskapande?

VILKA ÄR NI? VART SKA NI? OCH HUR KAN MODERN TEKNIK TA ER DIT SNABBARE?

Genom att gå igenom er IT-miljö och -resurser samt matcha dessa mot företagets övergripande mål kan vi tillsammans med er utvärdera de möjligheter er nuvarande IT ger. Med detta som underlag kan vi sedan rekommendera förbättringsåtgärder som kan ge omedelbara effekter i form av sänkta kostnader och mer effektiva arbetsflöden, samt hjälpa er med en strategi för hur IT kan utvecklas till den affärsstödjande resurs den är tänkt att vara.

FÅ UT MER AV ERA IT-RESURSER

Våra konsulter och rådgivare kombinerar en stor passion för tekniken med en hög verksamhetsförståelse, har erfarenhet av både beställar- och leverantörsrollen, och vet hur modern teknik används på ett rationellt och effektivt sätt. Det innebär att vi kan hjälpa er att utvärdera era förutsättningar och bli bättre kravställare och beställare mot både interna och externa IT-funktioner.

För sanningen är ju också den att era leverantörer i vissa fall inte kan bli bättre leverantörer än ni är beställare. Så låt oss hjälpa er att stärka era relationer med era befintliga leverantörer och få ut mer av de tjänster de levererar.

PERFEKT FÖRBEREDELSE INFÖR IT-UPPHANDLINGEN

Med en nulägesanalys får ni en fördjupad förståelse för ert behov inom IT, det gör det till en utmärkt förberedelse inför upphandling av nya Systemstöd, drift- och infrastrukturtjänster, eller bara som benchmark av nuvarande IT-stöd och -leverantör.

DETTA INGÅR I EN NULÄGESANALYS:

  • ■ Analys av IT-Infrastruktur och -Resurser

  • ■ Matchning av tekniska förutsättningar kontra mål

  • ■ Genomgång av befintliga IT-Strategier

  • ■ Identifiering av affärskritiska processer och systemstöd för dessa

  • ■ Kostnadsanalys

  • ■ Rekommendation av förbättringsåtgärder 

     

LÅT OSS BERÄTTA MER

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa just er med?

Ring oss på 08-410 417 90, eller fyll i formuläret, så hör vi av oss!

MER I ÄMNET